Diplomalı Piyasa Müslümanlığı - Mehmet DOĞAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  DIPLOMALI PIYASA MÜSLÜMANLIĞI
  Yazar: Mehmet DOĞAN
  İslâm asırlardır bu toprakların tabiatına, bu milletin dokularına nüfuz etmiştir. Müslüman görünümlü olmak önemli değildir, müslümanca yaşamak önemlidir. Bu da göstere göstere olmaz. Hayatınız eğer kendiliğinden dinî değilse, zorla dindarlık olmaz.
  millivicdan.org -
  Türkiye'de müslüman olmak, tabiîdir, fıtrîdir, olağandır; eğer bu zemini kaybedersek sun'i, sentetik müslümanlık sözkonusu olur ki, o iddiadır. Din iddiayı kaldırmaz!

  Müslümanlık/müslümancılık iddiası politik bir tavırdır, 1960'lardan sonra yükselmiş, yüzlerce yıllık tabiî müslümanlığı küçümseyerek kendini göstermiş ve nihayet bu “müslümancılar” iktidara ulaşmış, servete boğulmuş, gayri tabiî müslümanlıkları da sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.

  Tabiî müslümanlığı aramalıyız, yaşayarak, ama müslümancılar gibi hayata uymayı reddederek müslüman olmalıyız; teori ile doktrinle, ideoloji ile gerçek müslümanlığa ulaşamayız.

  Geçmiş yüzyıllarda dinî bilgilenme bütün öğretimin bir parçası idi. Ayrıca dinî öğretim, ancak ileri yaşlarda ve ihtisas olarak yapılırdı. Âlim olunur, kadı olunur, müftü olunurdu. Hocalık, imamlık öğretim konusu değildi. Her müslüman imamlık yapabilirdi ve ekseriya imamlar başka işlerden geçimini temin eder, gerektiğinde de camide, mescidde mihraba geçerdi.

  Şimdi sırf imam olmak için okuyanlar var!

  Bunlar profesyonel imam! Geçimlerini mihrabda namaz kıldırarak sağlıyorlar. Bu onlar için bir “mesai” meselesi. Nicesinden dinledim: “Biz de memuruz! Neden 9-17.30 mesaisi yapmıyoruz?”

  Sabah namazı kesinlikle, yatsı namazı ekseriya mesai harici. Gel de çık işin içinden!

  Beş vakti mesaiye sığdırsanız, memnuniyetlerine payan olmayacak!

  Komşu mahalleye yeni imam tayin edilmiş. Adam lojmana yerleşmiş, ama ramazan boyunca camiye yol uğratmamış. Hatta bayram namazını müezzin kıldırmak zorunda kalmış”¦

  Bu dinî profesyonellik size ürkütücü gelmiyor mu? Bu profesyonelliği rahiplikle karıştırmamak lâzım. Rahipler ki onlara “ruhan de denir, dünyadan el etek çekerler. Bizim profesyoneller, aksine dinden el etek çekiyorlar; dünyaya teveccüh ediyorlar ve kadro icabı, yani 657'ye göre “dindar” oluyorlar.

  Bununla geniş bir kitleyi ilzam etmek istemiyorum. Fakat 50-60 yıllık imam-hoca profilinin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini de görebiliyorum. Bizim profesyonelliği sindirememiş hocalarımız, vaızlarımız olurdu. Doğru bildiklerini her vasatta dile getirirlerdi. Kürsüde konuşurken sözlerini esirgemezlerdi.

  Şimdi var mı böyle imamlar, vaızlar, hatibler?

  Devir diplomalı müslümanlık devri.

  Binlerce Kur'an kursu açılıyor”¦

  Keza binlerce İmam hatip.

  İlahiyat veya İslamî ilimler”¦

  Her yıl on binlerce, yüzbinlerce diploma veya sertifika”¦

  Buna sevinmeli miyiz?

  Bizim şiarımız “elhamdülillah müslümanım”dır.

  Önümüzdeki yıllarda “Kur'an kursu mezunuyum, imam hatipliyim, ilahiyatçıyım”¦” beyanları bu şiarı geride bırakacağa benziyor.

  Dinin tören tarafı siyasete parelel güçleniyor, dinin esasından ise uzaklaşılıyor.

  Yani namaz kılanlar, oruç tutanlar, hacca gidenler”¦her yerde kendini gösteriyor. Fakat dinin emrettiği ahlâk, adalet, hakkaniyet, nısfet, rahmetle muamele”¦ lâfzen dahi hayatımızda yerini koruyamıyor.

  Bir kez gönül yıktın ise”¦Bir kez adaletten saptın ise”¦Bir kez hak ketmettin ise”¦

  Namaz ne ki, oruç ne ki, hacc ne ki!