Kavramlar Yoluyla Kültürel Soykırım - Veysi ERKEN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  KAVRAMLAR YOLUYLA KÜLTÜREL SOYKIRIM
  Yazar: Veysi ERKEN
  Nizamı âlem davası sahibi olanlar bu sefil ve sefih nüfuz ajanlarının oyununu bozacaktır inşallah. Kavramlar marifetiyle yapılan tahribatı ve kültür soykırımını durduracaktır rabbim nasip ederse.
  millivicdan.org - Bir ülkeyi tahrip etmenin en kestirme yolu dilini tahrip etmekten geçer. Dilini kaybeden toplumlar kültürlerini, değerlerini, inançlarını kaybeder.

  Belki yüzyılı aşkın bir süredir ülkemizde ve İslam coğrafyasında oynanan oyun budur. Tarihi biraz geriye götürecek olursak Türkistan coğrafyasında Çinlilerin ve Rusların oynadığı bu oyunu görürüz. Türkistan coğrafyasındaki Türk toplulukları “dil”de tahribat oluşturularak ayrıştırılmış ve düşmanlaştırılmış olduklarını görürüz.

  Aynı oyun doğu( Türkistan) ve batı ( Anadolu, Balkan ve Kafkas) bölgesinde yaşayan Türk toplulukları arasında da sergilenmiştir.

  Bu oyun coğrafyamızda büyük parçalanmaları beraberinde getirmiştir.

  Oyun günümüzün Türkiye'sinde de batılı nüfuz ajanları marifetiyle bütün şiddetiyle devam etmektedir.

  Artık kullandığımız kelimeler ve kurduğumuz cümleler bizi geçmişimizden koparmış durumdadır.

  Çok uzağa gitmeyelim. Elli atmış yıl önce yazılışmış kitapları, matbuatı anlamakta zorlanıyoruz. Hatta bazı kelimeleri kullanmaktan korkar hale getirilmiş durumdayız.

  Özellikle tahribat nüfuz ajanları marifetiyle gerçekleştiriliyor. Gazeteci, yazar, akademisyen, bilim adamı, siyasi parti başkanı, ulema, kanaat önderi, şeyh ve sair kılıklı nüfuz ajanları marifetiyle kavramlar tartıştırılır, içi boşaltılır ve o kavramlar hayatımızdan çıkarılır.

  Bir zamanlar televizyonlarda bolca “iffet” kelimesi tartışıldı, içi boşaltıldı ve toplumun bir kısmı iffetsizleştirildi, bedenini pazarlayacak duruma getirildi.

  Son dönemde aynı nüfuz ajanları “cihat” kavramı gibi pek çok kavramın içini boşaltma cehdindeler. Tabi ki, bu nüfuz ajanlarını bizden zannediyoruz. Gerçekte ise bunlar Siyonist haçlı zihniyetinin ajanları olup efendilerine hizmetten başka bir şey düşünemeyen mankurtlardır.

  Esasında tahribatta yer alanları ikiye ayırabiliriz. Birincisi bilerek, isteyerek ve şevkle tahribatı yapanlar ki, bunlar gerçek nüfuz ajanlarıdır. İkinci gruptakiler ise “ebleh”lerden, “cahil”lerden, eyyamcılardan, saftiriklerden oluşmakta ve tahribattaki katkılarının farkında olmayanlardır.

  Tabi ki, tahribat tahribattır.

  Bilinmelidir ki, sadece “cihad” kavramı tartışılmıyor.

  İslamcılık, radikal İslam gibi İslam ve İslami hayatla bağdaşmayan Kur'ana aykırı olan pek çok kavramı tekrar tedavüle sokup dil vasıtasıyla soykırıma yönelmiş durumdadır nüfuz ajanları.

  Yukarıda belirttiğim gibi bunlar pek çok kılıkla karşımıza çıkmaktadır.

  Özellikle Siyonist haçlı zihniyetinin teorisyenleri görev taksimatı yaparak kavramları değişik topluluklar marifetiyle sürdürmektedir.

  İffet, cihat, radikal İslam ve sair kavramları gazeteci, akademisyen, politikacı, bilim adamı gibi nüfuz ajanlarına tartıştırırken İslamcı, İslamcılık gibi kavramları İslam kimlikli ajanlarına tartıştırmaktadır.

  Son dönemde özellikle milliyetçi Ülkücü ve İslami hassasiyetli yazar, çizer, düşünür(!), kanaat önderi olarak bilinen kesimde tahribatı oluşturan bir kısım nüfuz ajanı bolca “İslamcı” veya “İslamcılık” kavramını tedavülde tutmaktadır.

  Bu grubun bir diğer özelliği siyasi kimlikle piyasada at koşturmasıdır. Bilhassa bir gazetede ve haber sitesinde kümelendirilmiş bu ajanlar bolca İslamcı ve İslamcılık edebiyatı yapmakta ve tahribatı artırmakla meşguliyetlerini sürdürmektedirler.

  Elbette ki, bu oyunun farkında olanlar vardır.

  Ve bu tahribatı ortadan kaldırıp tamirata yönelen sevdalılar vardır.

  Nizamı âlem davası sahibi olanlar bu sefil ve sefih nüfuz ajanlarının oyununu bozacaktır inşallah. Kavramlar marifetiyle yapılan tahribatı ve kültür soykırımını durduracaktır rabbim nasip ederse.

  Yeter ki, hesabî değil hasbi olalım.

  Selam ve Sabırla”¦