MANEVİYAT SERMAYESİ - Lütfü ŞEHSUVAROĞLU | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  MANEVİYAT SERMAYESİ
  Yazar: Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
  Pozitivizm, çağdaşlık, modernlik, batılılaşma macerasının derununda hep küllenmiş bir medeniyetin ilerdeki çocuklarına yeni fırsatlar için bu zaman ve zemini iyi değerlendirmek ve çok büyük hata yapmamak zorundadır..
  millivicdan.org - Asrımızın ilk bakışta masum görünen en acımasız kavramı bu”¦
  Maneviyat sermayesi”¦

  İlk karşılaştığımda bu kavramla ”“ki bu adla ABD'de yayınlanmış birkaç eser var, reklam olmasın diye adlarını sıralamıyorum; sonra okursunuz da siz de maneviyat sermayesini iyi değerlendirenler arasına katılabilirsiniz; ne olur ne olmaz, bu günaha giremem- masumiyet karinesi işlettim herkes gibi”¦

  Öyle ya, kiliseye bağlı gönüllü teşekküllerin vergiden muaf tutulması ve böylece verimliliğin artırılması öngörülüyordu.
  Bizde de olabilirdi.
  O zamanlar ANAP iktidardaydı.
  Yani Özal dönemi”¦
  Şimdiki gibi azgın ve kalvinist bir İslamcılık modeli henüz hayatiyet kazanmamıştı.
  Henüz merkez partiler devri kapanmamıştı ve bu arada inananların, Anadolu kaplanlarının ve kirlenmemiş küçük sermayelerin, küçük teşebbüslerin yahut girişimci olmak isteyen hasbilerin kapitalizmin çirkin tuzaklarına düşmedikleri demlerdi”¦
  Zaten siyaset ve devletin o acayip aklının işletilmesi demek: etraftaki taleplerin merkezde emilimi değil miydi?

  Merkez kenar ilişkisiydi siyaset.
  Her anlamda Kenardaki, etraftaki, çevredeki, varoşlardaki, banliyölerdeki velhasıl şehrin henüz ortasına çökmemiş talepkârların kalitatif ve kantitatif baskısı merkezi onların iktidarına hazırlamasını icap ettirir.

  Merkez öyle oyunlar ve tayin edilmiş teslimiyetler ile öyle bir kıvırtır ki; sanırsınız dilber tecavüzcüsüne âşıktır.

  Sonunda bir çeşit nikah kıyılır ve merkez kendisini o büyük talepkâra teslim eder.
  Kenardakiler, etraftakiler, banliyödekiler, çevredekiler homoseksüeller olabilir(bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi), Kürtler gibi etnik gruplar olabilir, İslamcılar olabilir, milliyetçiler olabilir, solcular olabilir”¦

  Kim olduğu hiç mühim değildir.
  Merkez onun taleplerini iyi okur ve çözümler.
  Sonunda birkaç kişiyle ya da bir partiyle merkezde temsil edilme fırsatı bulurlar.
  Ulvi iddialar yavaş yavaş merkez tarafından dejenere edilir.
  Bir bakarsınız, o büyük iddiaların sahibi talepkârlar merkezin içinde öyle bir hale gelmişler ki, kırk yıldır..
  Dağlar gibi yüksek devlet sorumluluğunu merkez ile birlikte paylaşırlar.
  Artık kullanılmı ve iğdiş edilmişlerdir.
  Şu geçtiğimiz sürece bir bakın.
  Sadece iğdiş edilenler o büyük iddialar, talepler, o özgün teşkilat yapılarımız, o adanmışlıklarımız değil.

  Sırtına, ismine basıp büyüdüklerimiz, yükseldiklerimiz de iğdiş edilmişlerdir.
  Bakın mesela Mehmet Akif aleyhine siz hiçbir solcudan, Kemalist'ten kötü söz işitmiş miydiniz daha önceleri?..

  Üstelik en çok sevdikleri Osmanlı kılığındaki sebil sebil götüren abilerinin ağzıyla pezevenk ilan edilmiştir koca Akif”¦

  Nazım Hikmet “Akif inanmış adamdı” derdi.
  Akif hiçbir dönemde bu kadar kötülenmemiş, bu kadar hakarete uğramamıştır.

  Mesela Necip Fazıl”¦

  Oğluna birkaç iyi niyet gösterisi, Star'ın Büyükdoğu'yu tıpkı basım yapması, bazı salon gösterileri, şatafatlar kutlamalar filan”¦

  Arkasından bizzat İslamcı gazete ve televizyonlarda Üstadın ne kadar devletten geçindiği, ulufe kaptığı, parayı çok sevdiği, hatta güya Müslüman gençleri bile sömürdüğü, fikirlerinin içinin boş olduğu, aslında doğru dürüst kitap bile okumadığı yazılıp çizildi, anlatıldı”¦

  Sonra 7 Güzel Adam”¦

  Hepsini severdik. O masumiyetleri içinde”¦
  Sonra filmleri yapıldı”¦
  Sonra her birinin başta da Cahit Zarifoğlu'nun içi boşaltıldı”¦
  Çok acımasız bir şekilde bütün değerlerimiz çöpe atıldı.
  İslâm bir büyük medeniyet dirilişçiliği idi.
  İçi boşaltıldı.

  Artık yakın bir zamanda hiçbir İslamcı iddiayı bırakın samimi bir Müslüman seferberliğin aksülamel bulması toplumda yani Müslüman olan bir toplumda bile iddialarının ve çözüm önerilerinin makes bulması mümkün değildir.

  Yüz yıl önce emperyal vizyondan geçici bir süre vazgeçmek zorunda kalan Osmanlı medeniyetinin siyasal yapısı evrildi bir Cumhuriyete”¦
  Eldekini kurtarmak için”¦

  Ve başardılar da”¦

  Ve İslamiyet ve İslam medeniyeti fazla hakarete de maruz bırakılmadan ileri bir tarih için geri çekildi. Pozitivizm, çağdaşlık, modernlik, batılılaşma macerasının derununda hep küllenmiş bir medeniyetin ilerdeki çocuklarına yeni fırsatlar için bu zaman ve zemini iyi değerlendirmek ve çok büyük hata yapmamak cehdi vardı. Cehdi demeyelim, neticede bir çaresizliğin yansımasıdır; psikolojisi veya davranış kodu diyelim.

  Ama İslam güneşi yarınlarda yeniden kendi çağını huzur çağını bulacaktı.
  Bir İslam dirilişçiliği ipek böceğinin kozasını örmesi gibi içerde bir aşkı büyütüyordu.

  Fakat şimdi?
  Şimdi böyle bir yarın ümidi kaldı mı?
  Heyhat”¦
  Kendi ellerimizle koparıp hoyratça koklattık gülümüzü”¦
  Ahmakça çürüttük”¦
  Şimdi hatırlayalım o zaman ilahî öğüdü:
  “İçimizdeki bazı ahmaklar yüzünden bizi helak edecek misin Rabbim?”
  Cevap açık:
  Evet !