SİYASETİ DİNİ ALANA TAŞIMAK - KONUK MAKALELERİ | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  SİYASETİ DİNİ ALANA TAŞIMAK
  Yazar: KONUK MAKALELERİ
  Türkiye laik bir ülke. Bazılarının laiklikle problemi olabilir. Bunun da nedeni geçmişte laiklik uygulamalarından kaynaklanıyor. laikliği din karşıtlığı gibi mütalaa ederseniz Müslüman bir topluma bunu kabul ettiremezsiniz. Laikliği din ve vicdan hürriyeti anlamında yorumlarsanız kimsenin bu prensiple bir sorunu olmaz.
  millivicdan.org - SİYASETİ DİNİ ALANA TAŞIMAK
  Siyasi konuların -dini- zeminlere taşınarak tartışılmasını doğru bulmuyorum. Bu,dini siyasetin basit bir aracı yapma sonucunu doğurur ve anlamı siyaset dinden büyüktür demektir.
  Allah aşkına hangi siyaset dinden,Allah kelamından büyük olabilir?
  Çok değil 8/9 ay önce bir darbe yaşadık. Bu darbe dinin siyasallaşınca hangi sonuçlar doğuracağını gösterdi. Yüzlerce askerimiz,polisimiz şehit oldu. Meclisimiz bombalandı,Özel harekatımız yerle bir edildi. Bütün bunlar dinin siyasallaştırılmasının bir sonucuydu.
  Altı üstü bir referandum yapacağız. Bir din tercihinde bulunmayacağız. İnsanlar Başkanlık sistemi ile Parlamenter sistem arasında bir seçim yapacak. Bunu -iman küfür problemi haline getirmek -evet- oylarını artırmayacağı gibi, toplumun birlik bütünlüğüne de hizmet etmez.
  Din adamları siyaset adamlarına göre daha dikkatli, daha mutedil olmalı. Siyasetçinin bile söylemeye cesaret edemediği şeyleri din adına söylemek hem dini hem toplumu hırpalar.
  Referandum münasebetiyle bir çok yerde konuşmalar yapıyorum.İnsanlar eskisi kadar rahat değil. Biraz deşince meselenin dini zemine taşırılmasının toplumu tedirgin ettiğini, gelecek endişesine soktuğunu görüyorsunuz. Düne kadar AK partiye oy vermediği halde sempati duyan,Türkiye'de çok şeyler yaptığına inanan bir kitle vardı. Bugün o kitlenin yerinde yeller esiyor. Siyasi fetvalarla bu insanlar sadece AK Partiden korkutulmadılar, dinden de korkutuldular. İslam'ı bir tehdit aracı haline getirmek,siyasi muarızlar için bir giyotin gibi kullanmak insanlarımızı tedirgin ederek diğer siyasetlere itti.
  Türkiye laik bir ülke. Bazılarının laiklikle problemi olabilir. Bunun da nedeni geçmişte laiklik uygulamalarından kaynaklanıyor. laikliği din karşıtlığı gibi mütalaa ederseniz Müslüman bir topluma bunu kabul ettiremezsiniz. Laikliği din ve vicdan hürriyeti anlamında yorumlarsanız kimsenin bu prensiple bir sorunu olmaz. Üstelik Laiklik doğru uygulanırsa sadece dini özgürlükleri teminat altına almaz,dini din istismarcılarının elinden de kurtarır. laiklik dini hayatın baskı altına alınmasına da istismar edilmesine de izin vermez. Laik bir devletin siyasi meselelerini -dini zemine çekerek- tartışmak bizzat içinde bulunduğumuz düzenin ruhuna da aykırıdır.
  Maalesef son yıllarda siyasete fetva taşıyan, dini onun aparatı haline getiren bir fetvacı taifesi ortaya çıktı. Bunların AK partinin siyasetine ve arkasındaki toplumsal desteğe hiç bir faydası olmadı. AK parti ilk yıllarda hiç bir dini söyleme sığınmadan iktidar oldu. Siyaseti, yönetim anlayışı ve söylemleri ile toplumun çeşitli katmanları arasında köprüler kurdu.Bugün de o potansiyeli içinde barındıran tek parti.
  Ben din adamlarından daha çok toplumun kuvve-i maneviyesini yükseltecek,ahlak mayalayacak, helalı haramı öğretecek çalışmalar bekliyorum.Bir toplumda ahlaki değerler erozyona uğradıktan sonra kimin iktidar olduğu o kadar önemli değil. Önce siyasete sonra toplumun bütün katmanlarına ahlak getirecek bir gayret bugün en kutsi hizmettir.
  Siyasi hırsın din adamı kisveli FETÖ'yi ne hale getirdiğini gördük. Milletimiz yeni bedeller ödemek yeni hayal kırıklıkları yaşamak istemiyor.Bir Fethullah'tan bu millet zor kurtuldu,ikinci Fethullah'lar istemiyoruz.Bu tip dini siyasete basamak yapan din adamları için İbni Saab,”Ulemanın dini riyadır” demiştir.Riyayı bırakalım,bu milletin ahlaka,edebe,helal haram şuuruna ihtiyacı var, bu ihtiyaçları gidermeye çalışalım. Bırakalım siyaseti de siyasetçiler yapsın.

  Selçuk Özdağ (Manisa Milletvekili)