YASİN'İ DİRİYE OKUMAK (13 SON) - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  YASİN'İ DİRİYE OKUMAK (13 SON)
  Yazar: Orhan ARSLAN
  “Oysa onlar (şükür yerine), kendilerine yardım ederler ümidiyle Allah'ın peşi sıra başka ilahlar edindiler” Nankör insan tipinin profili bu; nimeti inkâr etmek ve öğütün tam tersini yapmak.
  millivicdan.org - 10.KEVNİ (KÂİNAT) AYETLER VE YENİDEN DİRİLİŞ
  10.1. EVCİL HAYVANLAR (8. Grup Kevni Ayetler)
  Yasin Suresinde daha önce geçen 33-45 Ayetleri arasında Kevni Ayetlere ait 7 adet konu başlığı vardı. Buradaki 2 konu ile birlikte, Yasin suresinde Kâinat kitabına ait 9 tane konu başlığı vardır.
  71. AYET: “Görmezler mi ki, kudretimizden onlara evcil hayvanlar yarattık, onlar da bunlara sahip olup yararlanıyorlar?”
  4 bacaklılar dâhil, hayvanlar âlemi insanlara musahhar kılındı (emrine verildi).
  İnsanoğlu ibretle bakmaz mı?
  72. AYET: “Dahası o hayvanları emirlerine amade kıldık ki, bir kısmına binsinler, bir kısmını da yesinler”
  Hepsine, her 4 bacaklının üzerine binilmez. Hepsi de yenmez; domuz gibi. Yenen hayvanın her tarafı da yenmez. Ayrıca hepsi de yenilmeyip, başkaları da gözetilir.
  73. AYET: “Onlardan başkaca da yararlansınlar ve içecek (süt, bal, yumurtanın sıvısı) sağsınlar. Hala şükretmeyecekler mi?
  Hayvanların ticareti yapılır, alınıp satılır. Üzerine binilerek yolculuk yapılır. Çift sürülür, arabaya koşulur, düven sürülür. Yük taşınır. Habercilikte ve avcılıkta kuşlardan yararlanılır.
  Tavus kuşu, muhabbet kuşu, papağan ve kanarya gibi kuşlar, hem güzelliği, hem de güzel sesleri ve insanları taklit eden konuşmaları için beslenir.
  Akvaryum balıklarının seyrine doyum olmaz. Hz Süleyman, kendisine sunulan çalımlı ve soylu atların bacaklarını ve boyunlarını şefkatle sıvazlamıştı (Sad 38/33).
  Hayvan sürüleri sabah salınırken ve akşam yaylımdan gelirken onlarda güzellikler vardır; insanın gözünü ve gönlünü okşar.
  Karıncalar kıbleye doğru yuva yaparlar, solucanlar toprak altına havalandırma kanalları açarak verimliğe katkı sağlar. Akrep havadaki zehirli azotu depolar, domuz harika bir atık toplayıcı çöpçüdür vb.
  Her hayvanın doğaya buna benzer sayısız katkısı varken, avcılık yoluyla kuşları ve diğer güzelim hayvanları öldürmeyi bir daha sorgulamak gerek.
  Allah hayvanları bize boyun eğdirmeseydi, mesela fil nasıl kumanda edilecekti ki?
  Bunca nimete hala neden şükretmiyorlar bu insanlar?
  10.2. NANKÖR İNSAN
  74. AYET: “Oysa onlar (şükür yerine), kendilerine yardım ederler ümidiyle Allah'ın peşi sıra başka ilahlar edindiler”
  Nankör insan tipinin profili bu; nimeti inkâr etmek ve öğütün tam tersini yapmak.
  75. AYET: “Edindikleri ilahları onlara yardım edemezler. Aksine kendileri, onların hazır kıta askeridirler”
  76. AYET: “(Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliyoruz”
  10.3. YENİDEN DİRİLİŞ
  77. AYET: “İnsan görmez mi ki, Biz onu Sperm ve Yumurtadan yarattık. Fakat o apaçık bir hasım olup çıktı”
  Bu ayet bir olay üzerine bizi şereflendirir: Mekke'yi haraca bağlayıp avantayı kapan 9'lu çetenin elebaşlarından biri olan Nadr Bin Haris, Allah Resulüne gelip, elindeki çürümüş kemiği göstererek; “Şimdi sen bunun diriltileceğini mi söylüyorsun?” der. Efendimizin cevabı muhteşemdir: “Evet, onun da, senin de”
  78. AYET: “Kendi yaratılışını unutarak, aklı sıra bize karşı misal getirmeye, ders vermeye kalkışıyor ve “Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?” diyor”
  79. AYET: “De ki: “Onları ilk defa yoktan var eden diriltecektir. O, her türlü yaratmayı en iyi bilendir.”
  10.4. KEVNİ AYETLER (9. Grup)
  80. AYET: “O sizin için canlı, yeşil ağaçtan ateş yarattı. Siz şimdi o ateşi tutuşturup yakıyorsunuz”
  Yaş ve sulu ağaçtan; yani söndürücü maddeden, yanıcı ateş yaratıyor.
  Su da ateşten yaratılır; oksijen yakıcı, hidrojen yanıcı madde olduğu halde, bunlardan söndürücü su oluşur.
  81. AYET: “Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kudreti, onlar gibisini (yeniden) yaratmaya yetmez mi? Elbette yeter! Zira O, her şeyi bilen mükemmel bir Yaratıcıdır”
  Bela; belli, her türlü yaratıcı O'dur.
  82. AYET: “O, bir şeyin olmasını dilediği zaman, O'nun işi sadece "Ol (Kun)" demektir. O da “hemen (Fe)” oluş sürecine girer”
  Birden olmaz, oluşum başlar. Sünnetullah böyledir. Rabbimiz oluşumun her bir anında vardır
  83. AYET: “Her şeyin tasarrufunu (kudret) elinde bulunduran (Allah), her tür kişileştirmeden-noksandan uzak ve yücedir, nihayet hepiniz O'na döndürüleceksiniz”
  Değerli Dostlarım!
  Çok şükür Yasin bize, bana ve arkadaşlarıma indi. 83 Ayetimiz daha oldu.
  Rabbimiz Yasin'in talebesi olmayı bize lütfetti.
  İnsan Projesi olarak bizi, Kur'an Projesi ile buluşturan Allah'ım! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.
  Hayırlı Perşembeler diliyorum.
  Doruk, 18 Ağustos 2016
  Orhan Arslan